ProComp | » Ny prisstruktur
<< Nyheder

1-1-03 
NY PRISSTRUKTUR 
...med rabat til trofaste kunder... 

Hos ProComp har vi altid sat en ære i at priserne på vore services skulle være så enkle og gennemskuelige som muligt. Vi har derfor bestræbt os på at yde en høj service til en fast, lav timepris, uanset opgavens art og uanset tidspunkt.

Dette princip ønsker vi ikke at lave om på.

Imidlertid har dette været en så stor succes, at det i perioder har knebet med at følge med, hvorfor der til tider har været meget lang ventetid på hjælp, ligesom telefoner ikke er blevet besvaret og aftaler er smuttet. Vi beklager naturligvis disse gener.

En af årsagerne er netop den meget lave timepris. Den var lav for tre år siden, og har været uændret siden.

For at følge med den generelle prisudvikling, og samtidig få mulighed for at benytte ekstern hjælp for at højne serviceniveauet og mindske forsinkelser, ser vi os nu nødsaget til at hæve vores timepris.

Timeprisen hæves derfor pr. 1/1-2003 fra kr. 300,- til kr. 400,-.

Vi har dog samtidig ændret afregningsformen, således at der nu afregnes pr. påbegyndt kvarter, og ikke som før pr. påbegyndt halve time.

Samtidig har vi, for at påskønne vore mest aktive kunder, indført to ”klippekort” med henholdsvis 10% og 20% rabat, så timeprisen bliver hhv. kr. 360,- og kr. 320,-. For vore mest aktive kunder, vil der således være tale om en samlet prisstigning over tre år på knap 7%, som til dels udlignes af den ændrede afregningspraksis.

Som en yderligere kompensation vil fakturaer som primært vedrører serviceydelser/timebetaling fremover have 8 dages betalingsfrist. For fakturaer vedrørende hardware vil betalingen stadig være netto kontant.

Betalingen for kørsel er også ændret. De første ca. 50 km vil stadig være gratis. Men fremover afskaffes timebetalingen for kørsel og inkluderes i kilometerprisen, således at denne fremover er kr. 5,- pr. kørt kilometer. Dette mener vi er mere fair, da vejens beskaffenhed så ikke længere vil have indflydelse på prisen. Samtidig giver dette et generelt prisfald på kørslen…

Ændringerne træder i kraft fra 1. januar 2003, og priserne kan ses i sin helhed på prisbladet.

Vi takker for det foreløbige samarbejde, og ser frem til at kunne yde endnu bedre hjælp i fremtiden…
 

ProCreator v4.9.2 | Content Management System